top of page

aftryk

Anne von Heintze
Boelsmosevej 43
5874 Lundeborg/Hesselager
Telefon: 0049 -171- 27 88 77 9

post:anke@sydfyn-alpacas.com

CVR nr. 43547585

Ansvarlig for indholdet af denne hjemmeside ifølge MDStV: Anke von Heintze

Bemærkning om databeskyttelse:
De data, du sender, vil blive behandlet fortroligt af os og vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Bemærk om indholdet af denne hjemmeside:
Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller kvalitet af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod forfatteren vedrørende skade af materiel eller immateriell karakter forårsaget af brug eller manglende brug af de afgivne oplysninger eller ved brug af ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger er principielt udelukket, medmindre forfatteren kan bevises at have handlet med forsæt eller grov uagtsomhed til stede.
Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af hjemmesiden eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller midlertidigt eller permanent at standse offentliggørelsen.

Bemærk på eksternt link:
Vi kan ikke påtage os noget ansvar for indholdet af eksterne links. Operatørerne af de linkede sider er alene ansvarlige for deres indhold.

Ansvarsbegrænsning:
Vi påtager os intet ansvar for uopfordrede manuskripter, fotos mv. Jeg har ingen indflydelse på indholdet af links, som denne hjemmeside henviser til. De afspejler ikke min mening, så jeg tager hermed udtrykkeligt afstand fra dette indhold. Kopiering, duplikering eller distribution af indholdet af denne hjemmeside i trykte eller elektroniske medier kræver forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse.

bottom of page